Een greep uit de pensioenpot

Een greep uit de pensioenpot

23/6/2022

U heeft het vast ook gezien de afgelopen tijd, in de krant of op het nieuws. Het wordt mogelijk om een bedrag ineens op te nemen vanuit je eigen pensioenpot. In andere landen bestaat deze mogelijkheid al langer, maar in Nederland kun je tot nu toe pensioen alleen ontvangen in de vorm van een levenslange uitkering. Daar komt dus verandering in. Daarmee komt die nieuwe auto of mooie reis na pensionering een stuk dichterbij.

Een bedrag ineens: te mooi om waar te zijn?

Het idee om bij pensionering een bedrag ineens te ontvangen klinkt aanlokkelijk. Veel werknemers hebben er ook wel een beeld bij wat ze daarmee zouden willen doen. Alleen gratis geld bestaat natuurlijk niet. Dit roept de vraag op, hoe werkt dat dan in de praktijk? Kort gezegd komt de regeling op het volgende neer:

• Een werknemer mag maximaal 10% van het pensioen in één keer opnemen, minder mag ook.

• Na uitkering van het bedrag ineens moet het uit te keren ouderdomspensioen meer bedragen dan € 520,35 (afkoopgrens pensioen, bedrag 2022) bruto per jaar. En kun je geen gebruik meer maken van een hoog-laag constructie, waarbij je in de eerste jaren een hoge uitkering krijgt en daarna een lage uitkering.

• Er zijn geen beperkingen aan de bestedingsdoelen van het bedrag ineens.

Het deel van de wet die het bedrag ineens regelt is nog niet ingegaan, dus er kunnen nog wijzigingen optreden in de voorwaarden. De intentie is dat de wet op 1 januari 2023 ingaat, maar het is nog niet zeker dat dit gehaald wordt.

Bedrag ineens: een goed idee?

Het bedrag ineens is een nieuwe wettelijke keuzemogelijkheid. En meer keuzes leidt tot meer keuzestress. Verkeerde keuzes kunnen serieuze gevolgen hebben voor uw werknemers. Het Nibud heeft een onderzoek gedaan naar het bedrag ineens. De belangrijkste conclusies zijn:

• Werknemers zijn nog onbekend met de mogelijkheid, maar als ze er van weten dan zijn ze vaak wel geïnteresseerd. Ruim 1/3 van de werknemers van 55 jaar of ouder geeft dan aan er misschien gebruik van te willen maken.

• Vooral voor lagere en middeninkomens is er een reëel risico dat zij financieel slechter af zijn. Dit komt doordat de uitkering ineens gevolgen heeft op de toeslagen waar een werknemer mogelijk recht op heeft.

Het NIBUD geeft daarom een aantal aanbevelingen waaronder het – met name ten aanzien van de toeslagen – fiscaal neutraal maken van de uitkering van het bedrag ineens en het bieden van de mogelijkheid om vooraf laagdrempelig onafhankelijke en deskundige begeleiding te krijgen rond pensioenkeuzes. Het is niet bekend of de wetgever deze aanbevelingen gaat opvolgen.

Wat vertel ik mijn werknemers?

Werknemers komen mogelijk met vragen over hun pensioenregeling bij u. Of het onderwerp komt aan de orde bij de koffieautomaat. Als werkgever kunt u uw werknemers ondersteunen door goed op de hoogte te zijn van de belangrijkste ontwikkelingen. In dit geval is dat kort gezegd: ja, bij pensionering wordt een uitkering van een bedrag ineens mogelijk. Dit gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2023, maar de ingangsdatum is nog niet definitief. Ook kunt u werknemers erop wijzen dat een uitkering van een bedrag ineens fiscale gevolgen kan hebben, met name als er gebruik gemaakt wordt van toeslagen. En door uw werknemers te laten weten waar ze met vragen met betrekking tot hun persoonlijke situatie terecht kunnen. Dat kan uw eigen afdeling HR zijn, maar uiteraard kunnen wij u daar ook bij ondersteunen.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.