Een inclusieve arbeidsmarkt: hoort bij een basisbaan ook een pensioenregeling?

Een inclusieve arbeidsmarkt: hoort bij een basisbaan ook een pensioenregeling?

24/1/2023

Ton Wilthagen, Michael Visser en Zeger Kluit, onderzoekers van Tilburg University, hebben de pensioenopbouw van mensen met een basisbaan in lopende pilots onderzocht. Basisbanen richten zich op mensen met een (te) grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt die niet tot de doelgroep beschut werk behoren. Basisbaners verrichten individueel en maatschappelijk zinvol werk en krijgen hiervoor een aanvulling op hun (bijstands)uitkering. De onderzoekers concluderen dat een deel van de basisbaners momenteel geen pensioen opbouwt. Daarbij overwegen zij dat basisbaners die geen volwaardig pensioen opbouwen de witte vlek kunnen vergroten, terwijl de politieke ambitie is om de witte vlek binnen vijf jaar te halveren. Daar staat tegenover dat bij de vormgeving van de pilots betaalbaarheid een belangrijk aandachtspunt is én dat de netto AOW-uitkering veelal hoger is dan het huidige inkomen van mensen met een basisbaan of bijstandsuitkering. De conclusie luidt dat het aan de politiek en sociale partners is om hier een afweging in te maken.

Bron: Netspar, 19 januari 2023.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.