Eindrapport met adviezen voor een Europese Taxonomie

Eindrapport met adviezen voor een Europese Taxonomie

10/3/20

Op 9 maart heeft de Europese Technische Expert Groep voor Duurzame Financiering haar eindrapport met adviezen voor een Europese taxonomie gepubliceerd. De werkgroep bestaat uit 35 experts uit de hele Europese Unie waarbij PGGM de pensioensector vertegenwoordigd. De taxonomie is een Europees raamwerk voor investeerders en bedrijven om te bepalen of economische activiteiten, en daarmee ook gerelateerde beleggingen, als milieuvriendelijk kunnen worden aangemerkt. Het rapport bevat adviezen hoe bedrijven en investeerders kunnen bepalen of een economische activiteit aan de groene screeningscriteria voldoet, maar ook hoe ze hierover dienen te rapporteren. Voor een pensioenfonds gaat dit om het berekenen en rapporteren van het percentage van de portfolio dat als ‘taxonomie-conform’ wordt aangemerkt. De Europese Commissie zal op basis van de adviezen in het rapport secondaire wetgeving ontwikkelen. De werkgroep zal nog tot september 2020 aanblijven als adviesgroep voor de Europese Commissie en hen onder andere adviseren over standaarden, labels, data en rapportage en verdere uitwerking van vragen rondom klimaatgerelateerde benchmarks en taxonomie.

Bron: Pensioenfederatie

DownloadTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact