EIOPA publiceert consultatie technisch advies herziening IORP II-richtlijn

EIOPA publiceert consultatie technisch advies herziening IORP II-richtlijn

7/3/2023

EIOPA, de Europese toezichthouder voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, is gestart met een openbare consultatie van een technisch ontwerpadvies voor de herziening van de IORP II-richtlijn. Doel van het ontwerpadvies is onder meer om de IORP II-richtlijn aan te passen aan maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de verschuiving van defined benefit regelingen naar defined contribution regelingen en maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid en diversiteit & inclusie. De consultatie ziet daarnaast op governance en prudentiële normen, informatie aan deelnemers en pensioengerechtigden alsmede grensoverschrijdende activiteiten en waardeoverdrachten. Belanghebbenden kunnen tot 25 mei 2023 reageren op de consultatie van het ontwerpadvies. EIOPA geeft in oktober 2023 haar definitieve advies aan de Europese Commissie.

Bron: EIOPA, 3 maart 2023.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.