EIOPA publiceert criteria voor onafhankelijkheid van toezichthouders

EIOPA publiceert criteria voor onafhankelijkheid van toezichthouders

22/9/2021

De onafhankelijkheid van toezichthouders is van belang voor de legitimiteit en geloofwaardigheid van het toezichtproces. Op 13 september heeft EIOPA hierover criteria gepubliceerd. De criteria geven duidelijkheid over de verwachtingen van EIOPA ten aanzien van toezichthouders. Op basis van de Solvency II- en IOPR II-richtlijn, internationale normen en toezichtervaringen specificeert EIOPA beginselen van operationele, financiële en persoonlijke onafhankelijkheid evenals transparantie en verantwoording.

Als volgende stap is EIOPA van plan om de onafhankelijkheid van toezichthouders te beoordelen, bijvoorbeeld aan de hand van speciale collegiale toetsingen. Daarnaast zal EIOPA een verslag publiceren waarin de stand van zaken op het gebied van de onafhankelijkheid van de nationale toezichthouder wordt beoordeeld op een aantal aspecten.

Bron: EIOPA, 13 september 2021