Enkele wijzigingen belastingen 2021

Enkele wijzigingen belastingen 2021

13/1/21

Wet bronbelasting 2021

Per 1 januari 2021 treedt de Wet bronbelasting 2021 in werking. Deze wet introduceert een bronbelasting op rente- en royaltybetalingen naar laagbelastende landen en in misbruiksituaties. Het tarief van deze bronbelasting bedraagt 25% in 2021. De bronbelasting zorgt ervoor dat het minder aantrekkelijk is om Nederland te gebruiken als doorstroomland naar laagbelastende landen. Hierdoor wordt het risico op belastingontwijking verkleind.

Mandatory Disclosure Regels (MDR)

Vanaf 1 januari 2021 gaat de meldplicht in van de MDR. Intermediairs en belastingplichtigen moeten, met terugwerkende kracht tot en met 25 juni 2018, potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken. Aanvankelijk zou de meldplicht vanaf 1 juli 2020 ingaan, maar deze is met een half jaar uitgesteld, rekening houdend met de belemmeringen veroorzaakt door de coronacrisis.

Bron: Ministerie van Financien, belangrijkste wijzigingen Belastingen 2021

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact