ESA's consultatie over taxonomie-gerelateerde productinformatie

ESA's consultatie over taxonomie-gerelateerde productinformatie

24/3/21

De drie Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA - ESA's) hebben op 17 maart een consultatiedocument uitgebracht, waarin wordt gevraagd om input over het ontwerp van regulatoire technische standaarden (regulatory technical standards - RTS) met betrekking tot openbaarmaking van financiële producten die investeren in economische activiteiten die bijdragen aan een milieubeleggingsdoelstelling. Deze economische activiteiten worden gedefinieerd door de EU-verordening betreffende de totstandbrenging van een kader om duurzame investeringen te vergemakkelijken (taxonomieverordening).

Het voorgestelde RTS heeft tot doel informatieverstrekking aan beleggers te vergemakkelijken met betrekking tot de beleggingen van financiële producten in ecologisch duurzame activiteiten en een openbaar ‘rulebook’ tot stand te brengen in verband met duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR).

De sluitingsdatum voor reacties op de consultatie is 12 mei 2021. Na de consultatieperiode zal de concept RTS worden afgerond en voorgelegd aan de Europese Commissie. In april zal in Nederland en Polen een gebruikerstest worden uitgevoerd op de gewijzigde modellen.

Bron: EIOPA 17 maart 2021

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact