Europese Expertgroep pensioenen wil lidstaten vrijer laten met pensioen

Europese Expertgroep pensioenen wil lidstaten vrijer laten met pensioen

11/2/20

De Expertgroep pensioenen van de EU (High Level Group of experts on pensions) adviseert de Europese Commissie om EU-lidstaten flexibiliteit te geven bij de invulling van Europese prudentiële eisen aan pensioen. Dit staat in het eindrapport van de Expertgroep. De Expertgroep, opgericht eind 2017, bestaat uit vertegenwoordigers van Europese vakbonden en werkgevers, de directeur van pensioenfondskoepel PensionsEurope, EIOPA en onafhankelijke experts. De taak van de Expertgroep is het adviseren van de Europese Commissie over pensioenen.

Volgens de Expertgroep moet de EU eerst het effect van de huidige lORP2-regels onderzoeken voordat zij nieuw beleid ontwikkelt, zoals gestandaardiseerde Europese pensioenproducten. Wel raadt de Expertgroep aan om lidstaten te helpen met een 'blauwdruk' voor het ontwerp van een goede DC-regeling.

Daarnaast pleit de Expertgroep voor een overlegplatform op Europees niveau waaraan sociale partners, pensioenaanbieders, vertegenwoordigers van deelnemers, onafhankelijke pensioenexperts en Europese toezichthoudende instellingen deelnemen.

Tot slot adviseert de Expertgroep EU-lidstaten om onder meer de tweede pijler te stimuleren en hierbij extra aandacht te besteden aan zzp'ers en de positie van mensen met lagere inkomens.

Bron: PensioenPro

Terug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact