Evaluatie van beleid inzake Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Evaluatie van beleid inzake Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

3/3/20

Op 21 februari jl. heeft minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de voortgang van het IMVO-beleid (beleid inzake Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van de overheid. De regering streeft ernaar om het IMVO-beleid zoveel mogelijk te implementeren door gebruik van convenanten met het bedrijfsleven.

De minister geeft in de brief aan dat de evaluatie van de IMVO-convenanten plaatsvindt binnen het project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’. Onderdeel van het project is onderzoek of en zo ja, welke dwingende maatregelen op het gebied van IMVO mogelijk zijn om te zorgen dat in 2023 90% van de grote bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen expliciet onderschrijft als referentiekader voor hun internationale activiteiten. Het onderzoek betreft vooral de effectiviteit van het convenantenbeleid van de overheid. Er is geen sprake van evaluatie van individuele convenanten.

Een belangrijk deel van de Nederlandse pensioenfondsen heeft in december 2018 het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen ondertekend. Dit convenant zit ook besloten in het project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’.

Bron: Rijksoverheid

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact