Evaluatie van het governancesysteem bij verzekeraars: kansen om het bestuur effectiever in te richten.

Evaluatie van het governancesysteem bij verzekeraars: kansen om het bestuur effectiever in te richten.

30/3/21

De Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commissarissen (RvC) van verzekeraars kunnen op basis van de evaluatie van het governancesysteem bij verzekeraars hun interne governancesysteem effectiever maken. De governance kan de strategie beter ondersteunen en tegelijkertijd voor een gezonde en prudente bedrijfsvoering zorgen.

Uit onderzoek van DNB blijkt dat veel verzekeraars nog meer uit hun evaluatie kunnen halen.

Stand van zaken eind 2020 is als volgt:

Het doel van de evaluatie betreft nadrukkelijk de effectiviteit (de werking) van het gehele governancesysteem, ook al gaan sommige evaluaties over het voldoen aan de Solvency II wet- en regelgeving met betrekking tot sleutelfuncties.

Het eigenaarschap van de evaluatie wordt veelal in de laag/lagen onder de RvB belegd, terwijl de RvC en RvB eigenaar zijn. De evaluatie omvat ook het functioneren van de RvB en de RvC zelf.

De evaluatie van het governancesysteem wordt als iets nieuws beschouwd dat losstaat van bestaande monitoring- en evaluatieprocessen, terwijl bestaande bronnen kunnen worden gebruikt. De RvB en RvC kunnen bij het maken van het plan van aanpak voor de evaluatie putten uit bekende informatie over onderdelen van het governancesysteem in reeds aanwezige bronnen.

Bron: DNB 

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact