Evaluatie Wet pensioencommunicatie gepubliceerd

Evaluatie Wet pensioencommunicatie gepubliceerd

4/2/20

Minister Koolmees heeft de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie aangeboden aan de Tweede Kamer. In de begeleidende aanbiedingsbrief aan de Kamer concludeert hij dat deelnemers mijnpensioenoverzicht.nl (het pensioenregister) de nuttigste informatiebron vinden. Het uniform pensioenoverzicht (upo) en mijn-omgevingen van uitvoerders vinden deelnemers minder nuttig. Het Pensioen 1-2-3 vindt men bijna zinloos.

Koolmees wil de informatie voor deelnemers passender maken. De eisen aan de inhoud blijven gelijk. Uitvoerders krijgen wel meer vrijheid om informatie toe te spitsen op hun deelnemers. Dit zorgt voor meer effectieve communicatie. Het voorstel is de verplichte modellen voor het upo en Pensioen 1-2-3 te schrappen. Het upo-model had het doel om pensioenopbouw bij meerdere uitvoerders makkelijk te kunnen vergelijken. Deze functie heeft het pensioenregister nu. Het Pensioen 1-2-3 zorgt door het verplichte uniforme model dat er geen afstemming op de doelgroep mogelijk is.

De minister roept ook op om het pensioenregister door te ontwikkelen. Momenteel laat het register de AOW en het aanvullend pensioen zien, maar niet de opgebouwde voorziening in de derde pijler. Deelnemers hebben wel behoefte aan een compleet overzicht. Koolmees treedt hierover in overleg met het pensioenregister. Tevens doet Koolmees een oproep voor experimenten die deelnemers activeren. Manieren om uitvoerders aan te sporen tot actie wil men op een of andere manier in de wet verankeren.

Koolmees geeft in zijn aanbiedingsbrief aan de beleidsvoornemens zo snel mogelijk te willen bespreken en uit te werken met alle betrokkenen in de sector.

Bron: SZW / PensioenPro

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact