Financiële sector lanceert klimaatwebsite

Financiële sector lanceert klimaatwebsite

27/5/2021

De financiële sector heeft op 20 mei de nieuwe website www.klimaatcommitment.nl gelanceerd. Op deze manier levert de sector een actieve bijdrage aan de uitvoering van het Klimaatakkoord en het Akkoord van Parijs.

Op de website zijn een uitgebreide toelichting van het klimaatcommitment, publicaties en een overzicht van de organisaties die het commitment hebben ondertekend, te vinden. Bovendien toont de website nieuwsberichten over de stappen die de financiële sector zet om de klimaatverandering tegen te gaan.

Als volgende stap gaan de aangesloten organisaties het CO2-gehalte van hun relevante financieringen en beleggingen meten. Naar verwachting zullen de aangesloten organisaties in de loop van dit jaar publiekelijk hun bevindingen rapporteren. Daarnaast maken de partijen uiterlijk volgend jaar bekend welke actieplannen, inclusief reductiedoelstellingen voor 2030, ze hebben. Daarin moet zijn aangegeven welke acties zij nemen om bij te dragen aan het Akkoord van Parijs, waarnaar in het najaar een sectorrapportage gepresenteerd wordt.

Bron: NVB 20 mei