Financiële sector publiceert gids over het tegengaan van ontbossing

Financiële sector publiceert gids over het tegengaan van ontbossing

13/10/2020

De werkgroep Biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering heeft op 12 oktober een gids over het tegengaan van ontbossing gepubliceerd.

De gids bevat een overzicht van beschikbare diensten en instrumenten voor financiële instellingen om ontbossing, gerelateerd aan hun financiële activiteiten, in kaart te brengen, te analyseren en tegen te gaan. De gids geeft ook best practices uit de Nederlandse financiële sector weer.

Ontbossing is een groot probleem voor het milieu, samenlevingen en economieën. De vernietiging van bossen wereldwijd is een belangrijke indicator van het verlies van biodiversiteit. Er is sprake van directe en indirecte negatieve implicaties voor natuurlijke leefomgevingen, lokale gemeenschappen, productie- en waardeketens en consumenten. Ook is er een sterke link tussen ontbossing en klimaatverandering.

Financiële instellingen dragen mogelijk negatief bij aan ontbossing als zij direct of indirect investeren in bedrijven die ontbossing veroorzaken. Tegelijkertijd lopen financiële instellingen ook financiële risico’s met deze investeringen. Zo kan de winstgevendheid van het onderliggende bedrijf worden geraakt door nieuwe wet- of regelgeving met betrekking tot ontbossing, of veranderen consumentenvoorkeuren als gevolg van bewustwording over ontbossing.

Financiële instellingen kunnen deze risico’s mitigeren. Bijvoorbeeld door fondsen op te richten voor natuurpositieve landbouw, doelstellingen te formuleren om ontbossing te reduceren en het monitoren van ontbossing te integreren in de primaire processen.

Bron: DNB

Meer van deze artikelen lezen?