Franchisenemers Domino’s moeten verplicht aansluiten bij Bpf Detailhandel

Franchisenemers Domino’s moeten verplicht aansluiten bij Bpf Detailhandel

6/12/2022

Dat oordeelt de Hoge Raad in een zaak van 54 franchisenemers tegen het bedrijfstakpensioenfonds. Het Hof Arnhem had eerder geoordeeld dat pizza’s onder de definitie van waren vallen. De franchisenemers zouden zich daarom bezig houden met ‘het kopen en aan particulieren verkopen van waren’ zoals omschreven in de verplichtstelling van Bpf Detailhandel. Het Hof verwierp het tegenargument van de franchisenemers dat er geen sprake was van doorverkoop van dezelfde, onbewerkte waren zoals in de detailhandel gebruikelijk. Ook de advocaat-generaal (A-G) zag in de tekst van de verplichtstelling onvoldoende aanknopingspunten voor deze interpretatie en was van mening dat het Hof een correcte uitleg heeft toegepast. Hiermee wordt weliswaar een brede uitleg gegeven aan de werkingssfeer van de verplichtstelling, maar de uitzondering voor werknemers die moeten deelnemen aan een ander pensioenfonds biedt hiervoor voldoende tegenwicht. De Hoge Raad volgt het advies van de A-G, zonder een nadere toelichting te geven.

Bron: Rechtspraak.nl, 25 november 2022.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.