Geactualiseerd Instrumentarium biedt pensioenfondsen houvast

Geactualiseerd Instrumentarium biedt pensioenfondsen houvast

5/8/2021

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft een geactualiseerd Instrumentarium uitgebracht waarbij de inhoud, vergeleken met de vorige editie, een aantal taken verheldert. Het Instrumentarium helpt pensioenfondsen bij het formuleren van beleid, het implementeren en het rapporteren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De verheldering van het document wordt vooral uitgelicht met de tekstsuggesties die zijn opgenomen voor beleid, contracten met externe dienstverleners, monitoring en rapportage. Deze toevoegingen zijn tot stand gekomen met de inbreng van pensioenfondsen waarbij rekening is gehouden met de karakteristieken en beïnvloedingsmogelijkheden van de verschillende pensioenfondsen. Het document is een aanvulling op het Servicedocument Verantwoord Beleggen van de Pensioenfederatie. De convenantspartijen zullen het gebruik en de effectiviteit van het Instrumentarium monitoren.

Bron: Internationaal MVO, 28 juni 2021