Geen blijvend effect levensverwachting door COVID-19

Geen blijvend effect levensverwachting door COVID-19

14/7/2021

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) verwacht geen blijvende impact van de COVID-19 pandemie op de levensverwachting in Nederland. Dit blijkt uit een studie die afgelopen week is gepubliceerd.

Bij de presentatie van Prognosetafel AG2020 in september 2020, kondigde het AG aan dat in de loop van 2021 zou worden bezien of een update van de prognose nodig zou zijn. Uit een recente analyse van de sterftecijfers voor en tijdens de pandemie blijkt dat er geen aanleiding is de om de Prognosetafel AG2020 aan te passen. Deze prognosetafel blijft tot september 2022 de beste inschatting van toekomstige sterftekansen en levensverwachtingen.

Bron: Koninklijk Actuarieel Genootschap, 5 juli 2021