Hof ’s-Hertogenbosch: geen stilzwijgende instemming voor wijziging pensioenregeling bij onvoldoende informatieverstrekking

Hof ’s-Hertogenbosch: geen stilzwijgende instemming voor wijziging pensioenregeling bij onvoldoende informatieverstrekking

5/1/2022

Volgens het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft een werkgever bij een wijziging van de pensioenregeling geen zorgvuldig proces richting de werknemer doorlopen. De verstrekte informatie aan de werknemer was onevenwichtig en ontoereikend. Daarom mocht de werkgever er niet op vertrouwen dat de werknemer welbewust de wijziging van de pensioenregeling heeft aanvaard. Er is volgens het gerechtshof geen rechtsgeldige wijziging van de pensioenovereenkomst tot stand gekomen. Er is geen sprake van stilzwijgende instemming van de werknemer met de gewijzigde pensioenregeling.

Volgens de werknemer heeft de werkgever hem niet geïnformeerd over het wezenlijke verschil tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling. Vanwege de ingrijpende wijziging mocht de werkgever niet uitgaan van een (stilzwijgende) instemming van de werknemer. Het gerechtshof stelt de werknemer in het gelijk. Van een werkgever mag worden verlangd dat hij zorgvuldig te werk gaat bij een wijziging van de pensioenregeling. Dit betekent dat hij de werknemer duidelijkheid dient te geven over de inhoud van de wijziging en deugdelijk dient voor te lichten over de concrete gevolgen hiervan. Het Hof is van oordeel dat de werkgever hieraan niet heeft voldaan. Het gerechtshof veroordeelt de werkgever tot een koopsomstorting aan de werknemer op het niveau van de oorspronkelijke eindloonregeling.

Bron: Rechtspraak.nl, 17 december 2021

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.