Gevolgen beleggingen van nieuwe pensioencontract

Gevolgen beleggingen van nieuwe pensioencontract

21/7/20

De gedachtenvorming over de mogelijke gevolgen van het nieuwe pensioencontract voor de beleggingen is volop aan de gang. In PensioenPro van 14 juli jl. geeft een aantal investment consultants en fiduciair managers hun opvatting over mogelijke verschuivingen in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen. Deze opvattingen zijn niet altijd eensluidend.

De gedeelde opvatting is dat in het nieuwe pensioencontract voor pensioenfondsen het projectierendement een belangrijk richtpunt wordt bij de inrichting van de beleggingsportefeuille. Het projectierendement is een voorspelling van het verwachte rendement in de komende jaren op basis van beleggingsopbrengsten in het verleden. Zolang een pensioenfonds het projectierendement behaalt zal het pensioenfonds het verwachte pensioen voor de deelnemers behalen. Dit kan leiden tot een verschuiving naar beleggingen met een hoger en meer constant rendement. Bij de inrichting van de beleggingsportefeuille hebben pensioenfondsen nu nog te maken met het Vereist Eigen Vermogen (VEV). Voor bepaalde typen beleggingen – zoals illiquide beleggingen - geldt nu nog een hoger beslag op het VEV. In het nieuwe pensioencontract verandert het toezichtkader en vervalt het VEV. Sommige consultants verwachten om die reden dat illiquide beleggingen, zoals directe leningen, private equity en grond, interessanter worden voor pensioenfondsen. Andere consultants wijzen er op dat het afhankelijk is van de mate van vergrijzing van het pensioenfonds of een verschuiving naar een bepaald type illiquide beleggingen zal plaatshebben.

Bron: PensioenPro

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact