Grip op personeelskosten door gezondheidsbeleid

Grip op personeelskosten door gezondheidsbeleid

18/6/15

Optimale inzetbaarheid van werknemers en het inzichtelijk en beheersbaar krijgen en houden van arbeidsrisico’s. En de financiële consequenties hiervan. Voor zowel de korte als lange termijn. Een uitdaging waar veel werkgevers vaak onvoldoende kennis over hebben, om hierin de meest ideale beslissingen te nemen. De ideale beslissing vraagt om een integrale visie. Een visie op het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsvoorwaarden op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wat ook de gezondheid van uw bedrijf bevordert.

Waarom gezond en veilig werken?
Gezondheidsmanagement is steeds belangrijker. Werkgevers dragen steeds meer de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het aan het werk houden van medewerkers. Het voorkomt uitval. En het levert betrokken en gemotiveerde werknemers. Dit alles leidt tot minder financiële risico's door bijvoorbeeld verminderde productiviteit of fouten. Maar werknemers sluiten ook steeds minder aanvullende zorgverzekeringen af en/of gaan hogere eigen risico’s aan. En die kosten komen steeds meer terecht bij de werkgever.

Kosten van verzuim
Preventie, re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Door sociale wetgeving brengt dit steeds meer personeelskosten met zich mee. Bij verzuim is er sprake van een keten. De werkdruk loopt op. Dit leidt tot fouten in het productieproces of tot slechte dienstverlening. Dit geeft verslechterde arbeidsomstandigheden en hogere arbeidsrisico’s.

Kortom, zowel de directe kosten van verzuim en vervanging als de indirecte kosten zijn zeer hoog. Gezondheid bewerkstelligen in plaats van verzuim voorkomen. Het is een andere manier van denken en het vraagt om investeren in gezond en veilig werken.

Aangescherpte sociale zekerheid
Bij aandacht voor gezondheidsmanagement speelt ook de aangescherpte sociale zekerheid met de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, voorheen de WAO) en de bijbehorende regelingen WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten).

Uitgangspunt is mensen (gezond) aan het werk houden. En daarbij letten op wat medewerkers (nog) wel kunnen. Dat is een verantwoordelijkheid van zowel werkgever (zoals inhoud van het werk, werkplek aanpassen) als werknemer (passend werk aanvaarden, actief meedenken over invulling van werk en loopbaan). Werkgevers en werknemers krijgen steeds minder mogelijkheden om terug te vallen op een sociaal vangnet.

Investeren in gezondheidsbeleid
De prioriteit van een onderneming ligt bij het primaire proces: de productie, dienstverlening en continuïteit. Snelheid, efficiëntie en rendement zijn van groot belang voor een gezonde bedrijfsvoering. Hier ligt de relatie tot investeren in gezondheid. Want betrokken en gemotiveerde werknemers die goed in hun vel zitten, zijn productiever. En bieden een betere dienstverlening. Daarbij wordt het lastiger om bepaalde vacatures te vervullen doordat babyboomers uit het arbeidsproces treden. Steeds meer bedrijven bekijken hoe zij mensen langer of slimmer voor het werk behouden (binden en boeien). Met een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Grip op kosten
Als de werkgever een goede collectieve zorgverzekering aanbiedt, voorkomt u dat werknemers zelf een (collectieve) zorgverzekering afsluiten. Hierdoor heeft de werkgever geen grip op het beheersen van de ziekte- en arbeidskosten van werknemers. De meeste werkgevers bieden een collectieve zorgverzekering aan. Er wordt daarbij puur gekeken naar de premievoordelen. Doordat zorg en arbeidsongeschiktheid niet als integraal domein worden gezien, lopen bedrijven voordelen mis. En wordt niet het maximale uit de regelingen gehaald.

Dit vraagt om gedegen advies en voortdurende actuele kennis. Een partner die bestaande regelingen voortdurend toetst aan veranderingen. Waarbij onafhankelijk de meest gunstige en passende regelingen en verzekeringen op het gebied van zorg en arbeidsongeschiktheid worden geselecteerd. Uitgaande van prijs en kwaliteit.

Voordelen gezondheidsbeleid
Wat levert gezondheidsbeleid op voor u als werkgever?  Een toename van actieve arbeidsparticipatie en verlaging van verzuim en uitval. U bespaart kosten door deze af te wentelen op zorgverzekeraars en gebruik te maken van hun inkoopkracht. Maar ook grip en beheersbaarheid op kosten rondom zorg en arbeidsongeschiktheid in uw bedrijf. Ondanks dat er vanuit verschillende terreinen (markt en overheid) voortdurend veranderingen plaatsvinden. Door het voortdurend toepassen van actuele kennis blijft u in control op moeilijke onderwerpen.  

Indirect leidt gezondheidsbeleid tot verhoging van kwaliteit en verbetering van uw productie en dienstverlening. Maar het draagt ook bij aan een versterking van uw concurrentiepositie en een aantrekkelijk bedrijfsimago.

En wat denkt u van een goede werksfeer voor uw werknemer? Een betere gezondheid met werkplezier en motivatie. Gecombineerd met een veilige en gezonde werkomgeving. Dat werkt inspirerend en aanstekelijk. En geeft actief en betrokken werknemers, ook op lange termijn.


Bron: Montae & Partners

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact