Groene taxonomie voor de pensioenfondsen

Groene taxonomie voor de pensioenfondsen

6/5/2021

De Europese Commissie (EC) heeft een taxonomie ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen bepalen hoe groen hun producten en diensten zijn. De taxonomie is een classificatiesysteem dat inzicht geeft in welke producten of diensten groen zijn en welke niet. Ook overheden die obligaties uitgeven, moeten melden of de activiteiten die daarmee gefinancierd voldoen aan de taxonomie.

Volgens Montae & Partners (M&P), Anne Kock moeten ook pensioenfondsen de taxonomie gebruiken, omdat zij moeten voldoen aan de rapportageverordening van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Pensioenfondsen die menen dat zij een regeling met een artikel 8-product hebben, moeten in hun jaarverslag dus melden welk deel van de aandelen-, obligatie- en vastgoedbeleggingen voldoet aan de taxonomie. De publicaties van bedrijven over welk deel van hun omzet groen is, leveren belangrijke input voor de SFDR-rapportage van pensioenfondsen. Pensioenfondsen krijgen deze informatie veelal van hun vermogensbeheerder. Vermogensbeheerders halen die data op hun beurt weer uit de rapportages van bedrijven. Of ze schakelen daarvoor gespecialiseerde databureaus in. Pensioenfondsbestuurders moeten zich in hoofdlijnen begrijpen wat er in de taxonomie staat en de taxonomie kunnen plaatsen in relatie tot andere Europese groene wetgeving. Zo kunnen pensioenbestuurders de rapportages van vermogensbeheerders beter duiden, aldus Anne Kock van M&P. Uiteindelijk zijn de taxonomie en de SDFR initiatieven bedoeld om groenwassen te voorkomen en transparantie over duurzaamheid te vergroten. Voldoen aan de Europese regels betekent echter niet dat ook klimaatverandering wordt tegengegaan. Vanuit de EU moeten daarvoor nog vervolgstappen komen, volgens M&P.

De Pensioenfederatie is voorstander van de taxonomie, omdat pensioenfondsen hiermee de duurzaamheidsaspecten van investeringen en vermogensbeheerproducten beter kunnen vergelijken. De Pensioenfederatie wijst wel op de krappe tijdschema, tot 1 januari 2022, de voorstellen worden mogelijk pas in september officieel van kracht verklaard. Pensioenfondsen zullen voor de implementatie gebruik moeten maken van diensten van gespecialiseerde data-aanbieders of hun vermogensbeheerders, die eerst zelf aan de slag moeten met de implementatie van de taxonomie.’

Bron: Pensioenpro, 6 mei 2021