Grote pensioenfondsen: vooruitblik mogelijke financiële gevolgen coronacrisis

Grote pensioenfondsen: vooruitblik mogelijke financiële gevolgen coronacrisis

12/5/2020

Pensioenfondsen bereiden zich voor op de mogelijke financiële gevolgen als de huidige coronacrisis voortduurt en de lage dekkingsgraden eind 2020 nog aan de orde zijn. Dit blijkt uit de jaarverslagen over 2019 van een aantal grote pensioenfondsen. ABP en PFZW waarschuwen dat werkgevers en deelnemers rekening moeten houden met een versobering van de pensioenregeling. PFZW houdt daarnaast rekening met een eventuele premieverhoging; de premiedekkingsgraad is afgelopen jaren fors gedaald. PMT bereidt zich voor op een eventuele verlaging van de pensioenen. Volgens PME is het nu nog te vroeg om conclusies te trekken over de gevolgen voor de pensioenen eind 2020. Maar gezien de huidige financiële positie van PME bestaat de kans op verlaging.

Bron: Jaarverslagen 2019 van ABP, PFZW, PMT, PME

Meer van deze artikelen lezen?