Heeft uw medewerker genoeg geld voor later?

Heeft uw medewerker genoeg geld voor later?

7/10/20

Het pensioenbewustzijn van werknemers in Nederland is laag. Misschien komt dit wel omdat het woord pensioen tegenwoordig een “negatieve” lading heeft. Uitingen als “Tegen de tijd dat wij met pensioen gaan, is er niets meer over” of “Mijn pensioen wordt alleen maar duurder”, zijn aan de orde van de dag. Dat is jammer want het Nederlandse pensioenstelsel is nog steeds een van de besten ter wereld! In dit artikel gaan we het hebben over het communiceren van “geld voor later (het ouderdomspensioen)”, “geld voor je gezin (het nabestaandenpensioen)” en “geld bij langdurig ziek zijn (het arbeidsongeschiktheidspensioen)”.

De toezichthouder: de deelnemer moet in staat zijn een goede financiële planning voor zijn oude dag te maken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vanaf de invoering van de Wet Pensioencommunicatie in 2015 hoge verwachtingen dat pensioeninformatie voortaan beter zal aansluiten op het doel: namelijk de deelnemer in staat stellen om een goede financiële planning voor zijn oude dag te maken.

In de Wet Pensioencommunicatie staat omschreven dat alle informatie die pensioenuitvoerders geven, moet aansluiten op de behoeften van deelnemers en correct, duidelijk en evenwichtig dient te zijn. Daarnaast bevat de wet bepalingen die gericht zijn op het beter inzichtelijk maken van persoonlijke risico’s, het makkelijk vergelijken van pensioenregelingen, het inzichtelijker maken van de keuzemogelijkheden en ten slotte een handelingsperspectief bieden.

61% van de deelnemers wil meer weten over hoeveel geld voor later ze hebben

AFM schrijft in de recente consumentenmonitor (september 2020) dat de meeste Nederlanders uitgebreide informatie willen ontvangen over hun pensioen om de vraag te beantwoorden of ze actie moeten ondernemen om dit aan te vullen. 61% wil in dat geval weten hoeveel geld voor later ze al hebben, hoeveel geld ze beschikbaar gaan hebben op het moment dat ze met pensioen gaan en hoe de uitkering van het geld berekend wordt. Daarnaast is het vooral belangrijk: “Hoeveel geld voor later, heb ik nodig?”

Wat ook opvalt in dezelfde consumentenmonitor is dat deelnemers minder belangstelling hebben voor de aanvullende risicoverzekeringen, het geld voor je gezin en het geld bij langdurig ziek zijn.

Pensioenakkoord: meer keuzes, meer communicatie

In het nieuwe pensioenakkoord komen de risico’s van het opbouwen van het geld voor later meer bij deelnemers te liggen. Ook krijgen deelnemers meer keuzemogelijkheden. Deelnemers zullen in de periode 2021 – 2026 moeten instemmen met de wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden.

Actuele, juiste en begrijpelijke informatie is dan belangrijk voor deelnemers om die keuzes te kunnen maken. “Als je weet wat je hebt en weet wat er veranderd, is het ook duidelijk wat je gaat krijgen”.

In de praktijk blijkt dat het beschikbaar zijn van meer informatie niet altijd leidt tot betere keuzes. Voor een medewerker die op zoek is naar deze informatie ligt vaak verwarring en onbegrip op de loer. Daarmee bestaat de kans dat juist verkeerde keuzes worden gemaakt. Het is dus noodzaak om deelnemers bij de hand te nemen.

Wat kunt u doen om het financieel inzicht te vergroten?

De ervaring leert dat werkgevers  een positieve bijdrage kunnen leveren aan financieel inzicht voor werknemers. Werkgevers kunnen tezamen met hun adviseur een communicatieplan uitwerken waarbij de werknemer met gebruiksvriendelijke (digitale) tooling over de actuele informatie, op het voor hem of haar juiste moment, kan beschikken. De werkgever faciliteert en investeert, met als gevolg gemotiveerde, vitale werknemers die werken aan hun vraag:” Heb ik genoeg geld?”  

Best practices in communicatie

Wij beschrijven een aantal best practices op communicatie gebied:

Persoonlijk inzicht via tools

Bij een optimaal communicatietraject is er persoonlijke aandacht ondersteund met onafhankelijke digitale tooling. Montae & Partners kan werkgevers voorzien van een eigen webportaal waarin alle kenmerken van de verschillende regelingen zijn opgenomen. Werknemers kunnen hierop inloggen, hun persoonlijke gegevens toevoegen en een uitdraai uit het Pensioenregister downloaden. Daarmee zien ze direct wat er allemaal is geregeld. Ook krijgen deelnemers direct te zien welke keuzes er nog gemaakt moeten worden.  De adviseur begeleidt deelnemers in centrale trainingen of individuele gesprekken door alle situaties en keuzes heen. Zo wordt er niets vergeten.

‘Prikkelen’ van medewerkers bij gebeurtenissen die van invloed zijn op pensioen

Een communicatieplan wordt in de regel voor een langere periode gemaakt. Gedurende deze periode kunnen er situaties ontstaan die extra aandacht vragen. Via de digitale tooling kunnen dan namens de werkgever zogenaamde prikkelberichten verstuurd worden. Deze kunnen gaan over het controleren van gegevens, het wijzen op aanvullende mogelijkheden, beleggingskeuzes of het informeren van deelnemers over de impact van het pensioenakkoord. De werknemers blijven dus structureel betrokken en bewust bezig met hun “geld”.

Advies per levensfase

Een communicatieplan geeft ook ruimte om deelnemers in een specifieke levensfase van advies te dienen. Bijvoorbeeld wat zijn de gevolgen bij het krijgen van een partner en of kinderen (geld voor het gezin), wat zijn de gevolgen bij het uit elkaar gaan (geld voor later), wat zijn de gevolgen als ik ziek word (geld bij langdurig ziek zijn), wat zijn de gevolgen als ik werkeloos word, wat zijn de gevolgen als ik van baan verander, wat zijn de gevolgen als ik eerder stop met werken en wat ga ik krijgen als ik stop met werken op mijn pensioendatum? Als een deelnemer de pensioendatum bereikt dan zijn er ook nog een aantal keuzes die hij of zij kan maken: Bij welke aanbieder wil ik mijn pensioen aankopen? Hoe wil ik mijn geld hebben? Hoeveel pensioen is er voor mijn partner als ik kom te overlijden. Kortom, Advies met persoonlijk aandacht!

Waardering  

Het opstellen van een communicatieplan leidt tot werknemers die bewust bezig zijn met hun “geld voor later”. Daarnaast zien werknemers ook de toegevoegde waarde van de door de werkgever beschikbaar gestelde arbeidsvoorwaarden. Uit enquêtes, die wij na afloop van diverse onderdelen van een communicatietraject houden, blijkt dat deze extra aandacht door werknemers heel erg wordt gewaardeerd en dit leidt in de regel weer tot tevreden, productieve werknemers.

Meer weten over de mogelijkheden binnen uw bedrijf?

Harold helpt u graag verder.

Harold Pijfers-Bensing: harold.pijfers.bensing@montaepartners.nl

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact