Heroverweging beleid renteafdekking pensioenfondsen door nieuwe pensioencontract

Heroverweging beleid renteafdekking pensioenfondsen door nieuwe pensioencontract

14/7/20

Met het verdwijnen van de rekenrente in het nieuwe pensioencontract vervalt voor pensioenfondsen ook de directe koppeling van de pensioenverplichtingen met de rente. De verwachting is dat de afdekking van het renterisico voornamelijk nog zal gebeuren voor ingegane pensioenen. Volgens de hoofdlijnennotitie wordt het renterisico toebedeeld op basis van leeftijd, waarbij voor oudere deelnemers meer renterisico wordt afgedekt dan voor jongere deelnemers. Investmentconsultants verwachten dat deze verandering gevolgen zal hebben voor de markt voor langlopende swaps. De meningen zijn nog verdeeld op welke termijn deze verandering zichtbaar zal zijn op de markt voor langlopende swaps en de mate waarin dit zal gebeuren. Dit is ook afhankelijk van het aantal pensioenfondsen dat kiest voor invaren, want zonder invaren is er voor een pensioenfonds nauwelijks aanleiding om het renteafdekkingsbeleid te veranderen. Daarnaast speelt mee dat de pensioenfondsen nu nog in een transitieperiode van 6 jaar zitten totdat het pensioencontract is geimplementeerd.  

Bron: PensioenPro

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact