Het coronavirus en beleggingsfondsen

Het coronavirus en beleggingsfondsen

4/5/20
Iets meer dan twee maanden geleden kreeg het coronavirus de beurzen in de greep. Dit leidde tot turbulente tijden op de financiële markten. Grote winsten en stevige verliezen wisselden elkaar in rap tempo af. Dit artikel gaat in op het effect van de coronacrisis op de beleggingen voor pensioen.

Beurzen onderuit

Veel aandelenfondsen zijn in de periode eind februari tot halverwege maart flink onderuitgegaan. Zo noteerde de AEX-index op 12 maart 2020 het grootste verlies op één beursdag sinds 1987 met een daling van -10,75%. In drie weken tijd had de AEX-index een val gemaakt van 30%. Hetzelfde beeld was te zien op de Europese beurzen in Londen, Frankfurt, Parijs en Milaan. En ook de Amerikaanse beurzen op Wall Street, de Dow Jones en de S&P 500 noteerden grote verliezen in deze periode.

Opleving

Vanaf halverwege maart is er een opleving te zien. Zo won de AEX op 24 maart 2020 bijna 9%, de grootste stijging op één beursdag sinds 2008. En ook de periode hierna laat een positieve trend zien. Na een negatieve schok is de verwachting dat de financiële markten zich op de lange termijn weer herstellen. Dit was ook het geval na de crash in 1987 en 2008. De snelheid en periode van het herstel laat zich echter niet voorspellen. De ervaring leert dat de beginfase van het herstel nog gekenmerkt blijft door schommelingen voordat er rustiger vaarwater wordt bereikt.

Beleggingshorizon pensioen

Beleggen voor pensioen is een kwestie van de lange termijn. Het beleggingsdoel is immers de pensioendatum en deze ligt meestal rond de AOW-leeftijd of de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Op het moment van pensioneren worden de beleggingen verzilverd en wordt de waarde van het beleggingskapitaal omgezet in een levenslange pensioenuitkering. Naast rente en levensverwachting is ook de hoogte van de beleggingswaarde op de pensioendatum van belang. Voor de langere termijn is de verwachting dat beleggingsfondsen weer kunnen genezen van het coronavirus.  Voor de korte termijn liggen de gevolgen anders. Het coronavirus heeft op dit moment nog steeds invloed op de financiële markten en de beleggingsfondsen. Voor mensen die vlak voor de pensioendatum zitten kan dit onzekerheid opleveren.

Lifecycle beleggen

Veel pensioenproducten zijn erop gericht om de blootstelling van de beleggingen aan de grillen van de financiële markten in de periode vlak voor de pensioendatum te beperken. Zo wordt er in veel pensioenproducten, waaronder de beschikbare premieregelingen, belegd via het Lifecycle principe. Twee belangrijke kenmerken van Lifecycle-beleggen zijn risicospreiding en risicoafbouw naar leeftijd.

Risicospreiding

“Stop nooit al je eieren in hetzelfde mandje” luidt een bekend gezegde. Om de risico’s te spreiden is een Lifecycle opgebouwd uit verschillende fondscategorieën.  Naast aandelen wordt er ook belegd in verschillende soorten obligaties en soms ook nog in andere categorieën zoals bijvoorbeeld vastgoed, private equity, grondstoffen en/of liquide middelen. Daarnaast is er spreiding van de fondsen in verschillende regio’s en sectoren. Door de algemeenheid van de corona schok zijn ook gespreide fondsen onderuitgegaan. Al hangt de schade af van de mate waarin een Lifecycle gediversifieerd is. Veel gemengde fondsen laten door het gespreide karakter minder hoge corona gerelateerde verliezen zien dan bijvoorbeeld 100% aandelenfondsen.

Risicoafbouw naar Leeftijd

Het Lifecycle principe is erop gericht om rekening te houden met leeftijd. Naarmate de pensioendatum nadert wordt de beleggingshorizon kleiner. Als de beurzen onderuitgaan is er immers minder hersteltijd voor een opleving. Naarmate de pensioendatum nadert wordt het beleggingsrisico afgebouwd door de samenstelling van de beleggingsportefeuille in stapjes te veranderen. Er wordt minder in zakelijke waarden als aandelen belegd en meer in vastrentende waarden als obligaties. Deze fondsen zijn stabieler en geven meer zekerheid. Het risico dat nog open staat vlak voor pensioendatum wordt op deze manier vermindert. Het effect van de coronacrisis op de pensioenbeleggingen wordt op deze manier beperkt.

Beleggingsprofiel

Het beleggingsrisico dat vlak voor de pensioendatum nog open staat verschilt per uitvoerder en is ook afhankelijk de gemaakte keuze voor het beleggingsprofiel.  Zo zijn er uitvoerders die het beleggingsrisico richting de pensioenleeftijd standaard afbouwen tot circa 15% beleggen in aandelen.  Maar er zijn ook uitvoerders waarbij standaard nog voor circa 40% belegd wordt in aandelen. De standaard wordt het neutrale beleggingsprofiel genoemd. Naast het neutrale profiel is er vaak nog de keuze voor een defensiever of offensiever profiel waarbij het beleggingsrisico respectievelijk meer of minder wordt afgebouwd. Op deze manier is het mogelijk om het risico zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de eigen  situatie.  

Overige keuzes

Naast de keuze van het beleggingsprofiel is er ook nog de keuze om de pensioenaankoop uit te stellen of om in plaats van een vaste uitkering te kiezen voor een variabele pensioenuitkering waarbij het kapitaal nog (voor een deel) doorbelegd wordt. In sommige pensioenproducten is het ook nog mogelijk om een eigen afbouwleeftijd te bepalen. Zo kan de risicoafbouw afgestemd worden op de voorgenomen pensioendatum.

Wilt u meer weten hoe het zit met de spreiding of de beleggingskeuzes in uw pensioenproduct? Neem contact op met Martijn Suijkerbuijk via Martijn.Suijkerbuijk@montaepartners.nl

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact