Hof uitspraak over een geschil uit 2014 over de werkingssfeer van een verplichtstellingsbesluit

Hof uitspraak over een geschil uit 2014 over de werkingssfeer van een verplichtstellingsbesluit

8/6/2021

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs een uitspraak gedaan over een geschil uit 2014.  

Het geschil ging over een onderneming die premie moest afdragen aan een pensioenfonds. Volgens de onderneming is minder dan 50% van de loonsom toe te rekenen aan werk dat valt onder wegvervoer en daarom is de verplichtstelling niet van toepassing. Volgens het Hof kan de onderneming dit niet bewijzen. De door het hof ingeschakelde deskundige heeft de dagstaten en urenlijsten niet kunnen controleren, omdat deze niet meer beschikbaar waren. Het hof legt dit nu uit in het nadeel van de onderneming en oordeelt dat de onderneming onvoldoende concrete feiten en omstandigheden heeft aangevoerd om het bewijsvermoeden te weerleggen. Behalve de premies die de onderneming moet betalen aan het pensioenfonds, is de onderneming ook de kosten van hoger beroep van ruim € 29.500 verschuldigd.

Bron: Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 juni 2021