Hofuitspraak: Activiteiten franchisenemers van pizza-keten, vallen onder Verplichtstellingsbesluit Detailhandel

Hofuitspraak: Activiteiten franchisenemers van pizza-keten, vallen onder Verplichtstellingsbesluit Detailhandel

30/3/21

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep uitspraak gedaan die 54 franchisers van een pizza-keten hebben aangespannen tegen het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (BPF Detailhandel). Eerder heeft de Rechtbank Utrecht de vordering van de franchisers afgewezen. Het gaat in deze zaak om de vraag of de werkzaamheden van de franchisenemers, namelijk de verkoop van pizza’s (‘waren’) onder de werkingssfeer van het Verplichtstellingsbesluit van Bpf Detailhandel vallen. De franchisenemers menen dat pizza’s geen ‘waren’ zijn in de zin van het Verplichtstellingsbesluit. Zij voeren aan dat het begrip ‘waren’ niet nader is gedefinieerd in het Verplichtstellingsbesluit.

Volgens het Hof omvat het begrip ‘waren’ naar objectieve maatstaven ook etenswaren. Dat volgt al uit de term zelf. De franchisers vallen verder niet onder de uitzonderingen.

De uitspraak van het hof luidt dat de bedrijfsactiviteiten van de franchisenemers onder de werkingssfeer van het Verplichtstellingsbesluit vallen.

Bron: Uitspraken

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact