Impact corona en thuiswerken op arbeidsvoorwaarde pensioen

Impact corona en thuiswerken op arbeidsvoorwaarde pensioen

12/1/2022

Onze collega Frank Janse heeft voor Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken een artikel geschreven, waarin hij uitgebreid stilstaat bij de gevolgen van zowel corona en thuiswerken op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het coronavirus vraagt om blijvende waakzaamheid op banen en economie, de continuïteit van bedrijven, maar óók voor de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van werknemers.  

Een aantal van de aandachtspunten voor pensioenuitvoerders:

• Pensioenuitvoerders zullen enige terughoudendheid willen en moeten betrachten bij het verlenen van premiebetalingscoulance aan werkgevers. Voor pensioenfondsen is de kans op ‘van uitstel komt afstel’ gecombineerd met ‘geen premie, wel recht’ een risicovolle cocktail.

• Een beroep van een werkgever op een premiebetalingsvoorbehoud betekent niet dat de opbouw van pensioen automatisch wordt verminderd of beëindigd. Verzekeraars en premiepensioeninstellingen kunnen dan onder voorwaarden overgaan tot premievrijmaking van de pensioenregeling; pensioenfondsen kunnen dit niet.    


Een aantal van de aandachtspunten voor werkgevers:

• Naar verwachting is de impact van corona op de toekomstige levensverwachting, en daarmee op de ontwikkeling van de pensioenrichtleeftijd, beperkt.

• Een werkgever die door de coronacrisis in financieel zwaar weer verkeert kan onder voorwaarden de pensioenovereenkomst eenzijdig wijzigen. Daar gelden wel zware eisen voor. Bij een eenzijdige wijziging is nog steeds instemming van de ondernemingsraad nodig.

• Werknemers die in de komende periode in het buitenland (blijven) thuiswerken kunnen geconfronteerd worden met (substantiële) fiscale gevolgen. Nederland heeft met België en Duitsland tijdelijke afspraken gemaakt om dit te voorkomen. Voor andere landen zijn die afspraken er niet.  

Het artikel van Frank vindt u hier.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.