Informatiebulletin: Coronavirus en Pensioenregeling

Informatiebulletin: Coronavirus en Pensioenregeling

6/3/20

Let op! Dit bericht is verouderd, lees de laatste update hier.

Dagelijks wordt via allerlei kanalen informatie over het coronavirus verspreid. Hoogstwaarschijnlijk heeft u binnen uw organisatie ook voorzorgsmaatregelen getroffen. Het Coronavirus kan ook uw pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen raken. In dit bericht zetten wij op een rij welke onderdelen van de pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen dit raakt en hoe u hier als werkgever mee om kunt gaan.

Welke onderdelen van de pensioenregeling worden geraakt?

In de pensioenregeling wordt gespaard voor ouderdomspensioen en zijn er ook risico’s verzekerd bij overlijden (partnerpensioen en wezenpensioen) en arbeidsongeschiktheid (premievrijstelling bij arbeidsongeschikt en arbeidsongeschiktheidspensioen).

  • Voor de risico’s op overlijden en arbeidsongeschiktheid geldt: komen deze verzekeringen tot uitkering als uw medewerkers overlijden of arbeidsongeschikt worden als gevolg van besmetting met het coronavirus?  
  • Voor het ouderdomspensioen geldt: de beurzen worden flink geraakt, welk effect heeft dat op korten, indexaties en lifecycles?

Risico’s op overlijden en arbeidsongeschiktheid: blijven deze gedekt?

Het Verbond van Verzekeraars heeft op haar website aangegeven dat zij denken dat het coronavirus niet doorwerkt in de algemene voorwaarden van verzekeraars.

Echter als u uw pensioen- en/of arbeidsongeschiktheidsregeling heeft ondergebracht bij een ander type pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld een PPI of elipsLife, dan kunnen er wel beperkingen op de uitkering voor nabestaanden of in verband met arbeidsongeschiktheid zijn. Dat geldt bijvoorbeeld als een werknemer overlijdt in een risicogebied dat vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken met een oranje of rode kleurcode is aangeduid.

Overzicht beperkte dekking uitvoerders

Wij hebben vanuit de markt het volgende overzicht ontvangen van partijen die wel of geen beperkingen in hun dekking hebben (naar de stand van 4 maart 2020, dit zou kunnen wijzigen).

Als uw uitvoerder niet in de bovenstaande lijst staat, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag om dit in beeld te brengen en te vragen naar hun beleid.

Effecten op beleggingen in lifecycles en pensioenfondsen

Door de volatiliteit op de beurzen, vanwege het coronavirus, kunnen er ook gevolgen zijn voor de hoogte van het opgebouwde pensioenkapitaal. Dit komt door de koersschommelingen in de onderliggende beleggingen. Steeds meer bedrijven komen met winst- en omzetwaarschuwingen en dat heeft effect op de koers van beursgenoteerde bedrijven. Hierdoor kan de beleggingsmix (tijdelijk) afwijken van de beoogde mix van de risicoprofielen in de lifecycles. Pensioenuitvoerders geven aan dat zij de effecten nauwlettend in de gaten houden. Er wordt niet uitgesloten dat er aanpassingen in de beleggingsmix volgen. Een aantal pensioenfondsen heeft de dekkingsgraad flink zien kelderen, waardoor de kansen op indexatie afnemen en de kans op korten toeneemt.

Wat kunt u doen?

Wij raden u aan uw werknemers te informeren als er sprake is van beperkingen in de dekking of onzekerheid over het uitkeren van nabestaandenpensioen, omdat dit van invloed kan zijn op de reisplannen van uw werknemers.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met uw adviseur van Montae & Partners of met Liesbeth Hufen.

liesbeth.hufen@montaepartners.nl

+31 (0)6 252 459 89

DownloadTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact