Internetconsultatie wetsvoorstel verbetering proces automatische waardeoverdracht klein pensioen

Internetconsultatie wetsvoorstel verbetering proces automatische waardeoverdracht klein pensioen

31/3/21

Op maandag 22 maart 2021 heeft minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een internetconsultatie gepubliceerd voor het wetsvoorstel om de knelpunten bij automatische waardeoverdracht klein pensioen aan te pakken. In het wetsvoorstel wordt het voor pensioenuitvoerders mogelijk gemaakt om de waarde van alle kleine (bruto) ouderdomspensioenen (2e pijler) te kunnen overdragen, ongeacht of ze zijn ontstaan door baanwisseling of door collectieve beëindiging (zonder collectieve waardeoverdracht). Daarnaast mag de uitvoerder van een klein netto pensioen deze straks afkopen. Ook neemt het wetsvoorstel de fiscale sancties weg in geval de gerechtigde besluit tot het afkopen van zijn kleine netto lijfrente.

De streefdatum om de wetswijziging inwerking te laten treden is 1 januari 2022.

De einddatum om te kunnen reageren op de internetconsultatie is 19 april 2021.

Bron: Overheid.nl

Klik hierTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact