Is de verplichtstelling wel in overeenstemming met het EU-recht?

Is de verplichtstelling wel in overeenstemming met het EU-recht?

7/7/20

Volgens pensioenrechtonderzoekers Vlastuin en Van Meerten van de Universiteit Utrecht is het maar zeer de vraag of het nieuwe pensioenstelsel wel in overeenstemming is met het Europese recht. Hierbij gaat het met name over de vraag of de verplichtstelling in dit nieuwe stelsel overeind kan worden gehouden.

De verplichtstelling is een belangrijke pijler van het Nederlandse pensioenstelsel. Zo’n 80 procent van de werknemers neemt op basis van een verplichtstelling deel in een bedrijfstakpensioenfonds.

Volgens de onderzoekers is de verplichtstelling waarschijnlijk in strijd met het Europees recht; ook onder het nieuwe stelsel. Nederland schendt met de verplichtstelling de Europese regels inzake het vrije verkeer van diensten, omdat alleen een Nederlands pensioenfonds een verplichtstelling voor een bedrijfstak mag uitvoeren. Buitenlandse pensioenaanbieders mogen dit niet. Dit levert in Europees verband een inbreuk op het vrije verkeer van diensten op. De suggestie van de onderzoekers is om de Nederlandse pensioenmarkt open te stellen voor buitenlandse pensioenaanbieders. De onderzoekers stellen ook voor om in de cao alleen nog maar afspraken te maken over het soort pensioen en over de hoogte van de premie. Werkgevers moeten dan zelf kunnen bepalen bij welke pensioenaanbieder zij het pensioen willen onderbrengen. Dat zou vooral in het belang zijn van verzekeringsmaatschappijen en andere commerciële pensioenaanbieders, uit binnen- en buitenland, die nu nog opereren in de marges van de Nederlandse pensioenmarkt. Volgens pensioenrechtonderzoeker Lutjens is sprake van inbreuk op het Europese recht en de vrije dienstverrichting, maar die inbreuk is gerechtvaardigd.

Bron: NRC

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact