Is verplichte deelname aan een pensioenfonds in strijd met Europees recht?

Is verplichte deelname aan een pensioenfonds in strijd met Europees recht?

8/9/2021

Hans van Meerten, hoogleraar Europees pensioenrecht en advocaat, heeft een klacht tegen Nederland ingediend bij de Europese Commissie. Het betreft de vraag of de verplichte deelname aan bedrijfstakpensioenfondsen, strijdigheid met het Europese recht oplevert. De klacht richt zich tegen het feit dat werkgevers geen eigen pensioenuitvoerder kunnen kiezen.

Volgens Van Meerten lijkt het een vorm van discriminatie naar nationaliteit, nu buitenlandse pensioenuitvoerders geen kans krijgen om de concurreren met de Nederlandse uitvoerders. Deze vraag is ook van belang na invoering van het nieuwe pensioenstelsel, aangezien de verplichtstelling in stand blijft. In 1999 oordeelde het Hof van Justitie dat verplichte deelname is toegestaan onder strikte voorwaarden. Van Meerten betwijfelt of nog steeds aan die voorwaarden wordt voldaan. Met de klacht wil hij duidelijkheid krijgen over de verplichtstellingen in Nederland.  

Bron: De Telegraaf, 2 september 2021