'Kaalslag beleggingsdienstverlening is risicovol'

'Kaalslag beleggingsdienstverlening is risicovol'

18/5/2021

Cees van Lotringen, hoofdredacteur van Fondsnieuws waarschuwt in het FD voor verschraling van de beleggingsdienstverlening in Nederland. Dit doet hij naar aankondiging van Nationale Nederlanden dat zij de verkoop van de asset managementtak NN Investment Partners onderzoekt. Daarnaast staat ook Actiam (de asset manager van Anthora, het voormalige Vivat) in de verkoop, terwijl ook andere marktpartijen in fusies en overnames een oplossing zoeken. Deze verschraling brengt volgens Van Lotringen vele risico’s met zich mee voor het ingewikkelde Nederlandse ecosysteem van pensioenbeleggingen, waar zo’n €1700 miljard in om gaat. De reden van de terugloop in aanbieders is onder meer de extreem lage rente, die zowel het beleggings- als het verdienmodel van beleggingsinstellingen aantast. Als gevolg daarvan wijken asset owners als pensioenfondsen en verzekeraars uit naar de zogenoemde private markets, waar illiquide beleggingen te vinden zijn die hoger rendement opleveren. Voor assetmanagers betekent dit dat ze forse investeringen in nieuwe capaciteiten moeten doen. Mede vanwege de hoge solvabiliteitseisen die toezichthouders aan hen stellen, deinzen veel verzekeraars hiervoor terug. Ook vanwege de grote hoeveelheid wet- en regelgeving waaraan zij moeten voldoen, doen steeds meer banken en verzekeraars in Nederland hun asset manager in de verkoop.

Specifiek voor pensioenfondsen geldt als bijkomende reden dat pensioenfondsen lage vergoedingen voor de dienstverlening betalen. De oorzaak hiervan is volgens deskundigen een door buitenlandse partijen ingezette ‘race to the bottom’.

Volgens Van Lotringen is het hoog tijd dat pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties gaan omdenken door bijvoorbeeld een strategische alliantie aan te gaan tussen één of meerdere pensioenfondsen en/of -uitvoeringsorganisaties, die het steeds meer aan keuzemogelijkheden ontbreekt.

Bron: PensioenPro 17 mei 2021