Kabinet verkent keuzemogelijkheden voor partnerpensioen

Kabinet verkent keuzemogelijkheden voor partnerpensioen

6/10/2021

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is in mei 2021 door Kantar een onderzoek uitgevoerd rond het thema ‘nabestaandenpensioen en keuzes in het uitkeringsritme’. Op 5 augustus jl. heeft Montae & Partners u reeds over dit onderzoek bericht. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat meer keuzemogelijkheden voor het partnerpensioen gewenst zijn. Daarbij wordt gewezen op het belang van een levenslange uitkering, goede keuzebegeleiding en voldoende tijd na het overlijden van de partner om een keuze te maken. Het onderzoek is nu aangeboden aan de Tweede Kamer en geeft voor SZW voldoende aanleiding om keuzemogelijkheden voor het partnerpensioen verder te onderzoeken.

Bron: Rijksoverheid, 29 september 2021