Kabinet ziet aanleiding voor aanpassing Algemene Nabestaandenwet

Kabinet ziet aanleiding voor aanpassing Algemene Nabestaandenwet

25/2/20

De beleidsdoorlichting van de begroting van het ministerie van SZW van eind 2019 zet vraagtekens bij het handhaven van de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Belangrijke bevindingen in de beleidsdoorlichting zijn:

- de noodzaak voor een publieke nabestaandenregeling is verder afgenomen;

- steeds minder nabestaanden ontvangen een Anw-uitkering;

- de samenstelling van de populatie Anw-ontvangers wijzigt;

- nabestaanden met een minderjarig kind blijven actief op de arbeidsmarkt;

- het arbeidspotentieel van een deel van de Anw-ontvangers wordt niet volledig benut.

De Anw kan volgens de opstellers van de beleidsdoorlichting doelmatiger worden ingezet. Dit kan bijvoorbeeld door de uitkeringsduur te verkorten of de regeling nog meer in te richten op die nabestaanden die geen andere inkomensbronnen hebben.

De Kamerbrief over de (uitkomsten van de) beleidsdoorlichting is voorzien van een kabinetsreactie. Volgens het kabinet zijn er op basis van de beleidsdoorlichting redenen om de Anw aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen en de hedendaagse samenleving.

Het kabinet heeft de Stichting van de Arbeid (STAR) om advies gevraagd over de wenselijke dekking van het nabestaandenpensioen. Achtergrond van dit verzoek is met name de verantwoordelijkheid van sociale partners om afspraken te maken over de inhoud en de vormgeving van het partnerpensioen. Het advies van de STAR dat naar verwachting in het voorjaar van 2020 verschijnt, richt zich ook op de verdeling tussen publieke en private nabestaandenregelingen. Het kabinet zal dit advies na ontvangst voorzien van een kabinetsreactie.

Bron: Rijksoverheid / Trouw

Terug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact