Kamerbrief evaluatie vrijstelling voor nettopensioen en nettolijfrente

Kamerbrief evaluatie vrijstelling voor nettopensioen en nettolijfrente

8/9/20

Op 2 september jl. heeft staatssecretaris van Financiën Vrijbrief een evaluatie van de vrijstelling voor nettopensioen en nettolijfrente aan de Tweede Kamer gestuurd.

Voor de opbouw van een oudedagsvoorziening boven de inkomensgrens € 110.111,- (bedrag 2020) zijn het nettopensioen in de tweede pijler en de nettolijfrente in de derde pijler geïntroduceerd. De bijdragen hiervoor worden betaald uit het netto-inkomen en de uitkeringen zijn onbelast. De waarde van de opgebouwde aanspraken zijn vrijgesteld in box 3.

Uit de evaluatie blijkt dat van de potentiële doelgroep van 200.000 mensen circa 35.000 mensen (circa 17%) deelnemen aan een nettoregeling. Dit betreft met name nettopensioen. Van nettolijfrente wordt in de praktijk nauwelijks gebruik gemaakt. Voor de deelname blijkt met name van belang te zijn of het nettopensioen als opt-in (actieve keuze nodig om deel te nemen) of als opt-out (deelname is automatisch geregeld en actieve keuze is nodig om niet deel te nemen) wordt aangeboden. In het laatste geval (bij opt-out) blijkt de deelnamegraad veel hoger te liggen.

Uit de evaluatie blijkt teven dat de vrijstelling een belangrijke rol speelt bij het aanbieden en gebruik maken van nettoregelingen en op die manier bijdraagt aan het toegankelijk maken van deze regelingen. De vrijstelling is voor de deelnemers aan de nettoregeling van significant belang, omdat deze meer dan 20% kan uitmaken in het netto pensioenresultaat ten opzichte van zelf beleggen. Geconcludeerd wordt dat de vrijstelling voor een ruime meerderheid van de doelgroep doeltreffend is geweest. Verder volgt uit de evaluatie dat beperking van de pensioenopbouw tot een inkomensgrens en de invoering van nettoregelingen daarboven tot verdere complexiteit in het pensioendomein heeft geleid.

Bron: overheid

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact