Kamerleden vragen opheldering over partnerpensioen

Kamerleden vragen opheldering over partnerpensioen

13/10/20

De Tweede Kamerleden Omzigt en Slootweg (CDA) hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om opheldering gevraagd hoe nabestaanden aanspraak kunnen maken op nabestaandenpensioen als de pensioenregeling van de overleden partner is gewijzigd zonder dat hiermee expliciet is ingestemd door de deelnemer.

Aanleiding voor deze Kamervragen is de uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 8 oktober jl. Hierin heeft het gerechtshof geoordeeld dat een nabestaande toch recht heeft op nabestaandenpensioen, terwijl het partnerpensioen op risicobasis was verzekerd. Volgens het gerechtshof heeft de nabestaande recht op partnerpensioen, omdat de overleden partner niet heeft ingestemd met een wijziging van het pensioenreglement. In het pensioenreglement was onder andere het nabestaandenpensioen veranderd naar een dekking op risicobasis. Hierdoor had de nabestaande alleen recht op een uitkering bij overlijden tijdens de deelneming. De partner overleed vijf jaar na beëindiging van de dienstbetrekking, waardoor volgens het pensioenreglement geen recht bestond op nabestaandenpensioen. De partner had echter niet ingestemd met de wijziging van het pensioenreglement. Volgens het gerechtshof heeft de nabestaande alsnog recht op nabestaandenpensioen, omdat de werkgever daar niet om heeft gevraagd en de partner niet heeft ingestemd.

Omzigt en Slootweg vragen minister Koolmees hoe nabestaanden aanspraak kunnen maken op een nabestaandenpensioen wanneer een voormalige werknemer na beëindiging van de WW-uitkering overlijdt. Ook vragen zij of het klopt dat geen sprake is van welbewust instemmen wanneer de wijziging van het nabestaandenpensioen is opgenomen in een CAO, de vakbonden met de wijziging hebben ingestemd, maar de ex-werknemer geen lid is van de vakbond. Ook vragen zij of het recht op schadevergoeding afhangt van het al dan niet hebben van een zogenoemd ‘dynamisch incorporatiebeding’ in het arbeidscontract en hoe een nabestaande kan weten of een dergelijk beding in het arbeidscontract is opgenomen. Zij vragen bovendien of de minister bereid is om met de pensioensector in overleg te treden om mogelijk te maken dat mensen op gestandaardiseerde en eenvoudige wijze een nabestaandenpensioen kunnen opvragen bij de voormalig werkgever van hun overleden partner.

Minister Koolmees heeft op deze vragen nog niet geantwoord.

Bron: Amweb en overheid

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact