Koolmees bekijkt of opf'en ook buffer mogen aanhouden in dc-regeling

Koolmees bekijkt of opf'en ook buffer mogen aanhouden in dc-regeling

8/9/20

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij Pensioen Pro In Gesprek aangegeven, dat hij zal onderzoeken of ondernemingsfondsen en apf'en onder de Wet verbeterde premieregeling ook een solidariteitsbuffer kunnen aanhouden. Tevens zullen volgens hem vermoedelijk alleen DC-regelingen van vóór 2022 een oplopende premiestaffel mogen voortzetten. DC-regeling die in of na 2022 worden ingevoerd moeten een vaste premie hanteren. Dit is mede afhankelijk van het wetgevingsproces en de behandelperiode.

Op de de vraag waarom ondernemingsfondsen en apf'en  een verbeterde premieregeling niet kunnen verrijken met een collectieve solidariteitsreserve, antwoordde de minister dat hij dit wil meenemen in het wetgevingstraject. Tevens gaf de minsiter ook iets meer duidelijkheid over het voorzetten van dc-regelingen met de huidige progressieve premiestaffel.

Op de vraag wat het wezenlijke verschil is tussen de Wet verbeterde premieregeling en het nieuwe pensioencontract, antwoordde de minister dat het onderscheid met name in de risicodeling zit. Bij de verbeterde premieregeling is daar alleen sprake van tussen gepensioneerden en bij het nieuwe contract tussen gepensioneerden en (toekomstige) werknemers. De minister schat in bij dat grotere bedrijfstakpensioenfondsen het nieuwe pensioencontract de voorkeur zal hebben en dat bij sectoren met meer arbeidsmobiliteit de verbeterde premieregeling de voorkeur zal hebben.

Volgens de minister is de transitie een uitdagend onderwerp voor de komende maanden en jaren. De verdeling van de pensioenpotten moet evenwichtig gebeuren en uitlegbaar zijn aan alle deelnemers. Het wetgevingstraject moet daarom zorgvuldig verlopen. Gelijktijdig is er ook tijdsdruk vanuit het veld en staan de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 voor de deur. Koolmees vindt het zijn verantwoordelijkheid om het nieuwe stelsel voor die tijd 'netjes aan de steiger te zetten.

Bron: Pensioen Pro

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact