Koolmees geen voorstander van rechtstreeks opvragen door pensioenfonds van pensioenpremie bij UWV ingeval faillissement

Koolmees geen voorstander van rechtstreeks opvragen door pensioenfonds van pensioenpremie bij UWV ingeval faillissement

21/7/20

Bij faillissement van een werkgever neemt het UWV onder voorwaarden de betaling van de pensioenpremie over. Op dit moment moet de werknemer zelf daartoe via een formulier een verzoek indienen bij het UWV. In lang niet alle gevallen doet de werknemer bij een faillissement een dergelijk verzoek. Pensioenfondsen lopen om die reden veel premie mis. Tegelijkertijd geldt het principe ‘geen premie, wel recht. Hierdoor is het pensioenfonds gehouden ook bij een dreigend faillissement voor werkenden een ongekort pensioen te verzorgen, zelfs als de werkgever onvoldoende premie heeft afgedragen. De Pensioenfederatie heeft eerder, in samenspraak met de Stichting van de Arbeid, in een brief aan minister Koolmees een voorstel gedaan om dit probleem op te lossen. Het voorstel is om pensioenfondsen het recht te geven om bij faillissement van de werkgever de pensioenpremie bij het UWV te vragen. Koolmees laat in een recent antwoord op Kamervragen weten dat hij deze mogelijkheid niet aan het pensioenfonds wil geven. Volgens Koolmees is het onvoldoende duidelijk of het probleem echt zit in het feit dat het de werknemers er niet in slagen de de achterstallige premie op te vragen. Koolmees wil kijken naar mogelijke andere verbeteringen in het proces. De Pensioenfederatie verwacht niet dat dit iets oplevert. Tegelijkertijd geeft de Pensioenfederatie aan dat met een dreigende oploop in het aantal faillissementen in deze tijden van corona de behoefte aan een verbetering van de regeling bij pensioenfondsen groter wordt.

Bron: ministerie van SZW, Pensioenfederatie

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact