Lager pensioen en minder vertrouwen na stelselwijziging

Lager pensioen en minder vertrouwen na stelselwijziging

15/9/2021

Uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch instituut (NIDI) blijkt, dat 52% van de werknemers en 44% van de gepensioneerden een lager pensioen verwacht. Ook neemt bij de helft het vertrouwen in het pensioenstelsel af. Dit staat in schril contrast met de verwachting van het kabinet dat het nieuwe stelsel het vertrouwen juist doet toenemen. Volgens het NIDI is de doelstelling van het nieuwe stelsel dat het pensioenstelsel gaat meebewegen met de economie, nog niet geland bij deelnemers. Het NIDI concludeert dat nog veel werk moet worden verzet om deelnemers te overtuigen van de voordelen van het nieuwe stelsel.

Bron: PensioenPro, 10 september