Leeftijdsafhankelijk financieren of een vlakke premie? Dit zijn uw keuzes!

Leeftijdsafhankelijk financieren of een vlakke premie? Dit zijn uw keuzes!

20/10/2020

En let op: bij een middelloonregeling bij een pensioenfonds vervalt de keuze in 2023

Het Pensioenakkoord komt met een groot scala aan aanpassingen. Wat dit voor u betekent, hangt af van de pensioenregeling die u nu heeft. Een grote wijziging in het Pensioenakkoord is de overgang van leeftijdsafhankelijke financiering naar een vlakke premie, gelijk voor alle leeftijden. Alle pensioenregelingen zullen hieraan moeten geloven. En dit betekent een groot compensatievraagstuk voor oudere medewerkers. Voor beschikbare premieregelingen (ook wel DC-regelingen genoemd) kan deze overgang geleidelijker verlopen. Voor deze DC-regelingen komt er een ‘eerbiedigende werking’. Maar ook als u een DC-regeling heeft dient u keuzes te maken. Wij zetten in dit artikel alle opties op een rijtje.

U heeft een beschikbare premieregeling: in elk geval een vlakke premie voor nieuwe medewerkers

Als u al een beschikbare premieregeling heeft waarbij u de premie ‘leeftijdsafhankelijk’ financiert, kunt u gebruik maken van de eerbiedigende werking van het Pensioenakkoord. Dat betekent dat u deze staffel kan houden voor uw huidige medewerkers. Voor nieuwe medewerkers moet u wel een vlakke premie toezeggen, uiterlijk vanaf 2027.

Maar wilt u dat ook? Dan heeft u twee pensioenregelingen binnen uw organisatie, waardoor er verschillen ontstaan in uw arbeidsvoorwaardenbeleid. Ook betekent dit extra administratieve rompslomp rondom het beheer van de pensioenregeling.

U kunt er ook voor kiezen om eerder over te stappen naar een vlakke premie voor alle medewerkers. Waarschijnlijk zullen oudere medewerkers hier een compensatie voor vragen. Immers, als u de vlakke premie ‘kostenneutraal’ vaststelt, gaat er ineens meer premie naar jongeren en minder premie naar ouderen. Omdat de ouderen via compensatie evenveel blijven krijgen, werkt dit kostenverhogend.

In grafiek 1 hebben we voor een voorbeeldbestand een doorrekening gemaakt van hoe dit eruit kan zien. Daarin is zichtbaar hoe de kosten van verschillende keuzes zich ontwikkelen voor dit voorbeeldbestand. Een belangrijke aanname in deze doorrekening zijn de uitstroomkansen en de leeftijden en de salarissen bij instroom.

U ziet dat een overgang naar een vlakke premie vooral een financieringskwestie is. Door het behouden van de leeftijdsafhankelijke premie voor de huidige medewerkers, kunt u de kostenstijging dempen en spreiden in de tijd. Het is raadzaam om deze analyse te maken voor uw medewerkersbestand met uw regeling en in- en uitstroomcijfers. Op die manier kunt een goede prognose maken van kostenontwikkeling naar de toekomst en bezien welke keuzes bij uw organisatie passen en wanneer deze geïmplementeerd kunnen worden.

Grafiek 1: de huidige leeftijdsafhankelijke DC-regeling (geel) qua kosten vergeleken met alleen een vlakke premie (oranje), vlakke premie met compensatie (grijs) en gebruik maken van de eerbiedigende werking met vlakke premie voor nieuwe medewerkers (blauw).

U heeft een verzekerde middelloonregeling: aanpassen is noodzakelijk

Als u een verzekerde middelloonregeling heeft, is een aanpassing nodzakelijk. De kosten van een verzekerde regeling bij een verzekeraar zijn de laatste jaren soms meer dan verdubbeld en het einde is nog niet in zicht. Als daarboven op straks de compensatie komt voor overgang naar een vlakke premie, wordt dit een duur kostenplaatje.

Als u een leeftijdsafhankelijke DC-regeling heeft vòòr 1 januari 2027 kunt u gebruik maken van de eerbiedigende werking en leeftijdsafhankelijk blijven financieren voor de huidige medewerkers. Omdat er geen compensatiemogelijkheden vanuit invaren zijn, is dit een interessante optie die u nader kunt bekijken, samen met de ondernemingsraad of vakbond. Bij de DC-regeling ziet u dat leeftijdsafhankelijk blijven financieren in de eerste jaren circa 10% lagere kosten met zich meebrengt.

U heeft een middelloonregeling bij een pensioenfonds: hoe lang houdt u dat vol?

Als u een middelloonregeling heeft bij een pensioenfonds (algemeen pensioenfonds, vrijwillig bij een bedrijfstakpensioenfonds of ondernemingspensioenfonds) ziet u dat door de lage rente de opbouw in de pensioenregeling onder druk staat of dat de premie stijgt door de lage rente. Soms gaat de premie omhoog, terwijl tegelijk de opbouw daalt. Bij pensioenfondsen zien we de vraag ontstaan: welk opbouwpercentage is nog acceptabel? Soms daalt het opbouwpercentage naar een niveau van 1%. Voor een periode van 1 of 2 jaar kan dat wellicht nog acceptabel zijn, maar als de rente laag blijft, is sneller overstappen op het nieuwe Pensioenstelsel een overweging waard.

Voor een middelloonregeling bij een pensioenfonds kan het interessant zijn om vòòr 1 januari 2023 over te stappen op een leeftijdsafhankelijke DC-regeling. U kunt dan gebruik maken van de eerbiedigende werking en leeftijdsafhankelijk blijven financieren voor de huidige groep medewerkers. Mogelijk dat er ook compensatie kan komen voor de overgang naar de vlakke premie vanuit ‘invaren’ van reeds opgebouwde rechten. Dit is echter ook een complex en veelomvattend besluitvormingsproces, waarbij de evenwichtigheidsafweging ook door het pensioenfonds wordt gemaakt. Het resultaat daarvan laat zich niet op voorhand voorspellen. Het is in elk geval raadzaam om een analyse te maken wat overgang naar leeftijdsafhankelijk DC voor uw organisatie betekent, in vergelijking met de vlakke staffel. Het is zonde als u de afslag voor deze optie mist, als het voor u een interessante optie is.

Blijft u aan zet?

Er is nog best wat te kiezen bij het Pensioenakkoord en u staat aan de vooravond van deze keuzes. Let op dat niet alle opties de komende jaren op tafel blijven. Met name als u een middelloonregeling heeft – bij een pensioenfonds – kunt u de analyse voor leeftijdsafhankelijk financieren op tijd maken om te voorkomen dat u iets mist!

Auteurs:

Vandena van der Meer – Partner bij Montae & Partners

René den Hertog – Partner en Actuaris Montae & Partners

Vandena van der Meer

vandena.van.der.meer@montaepartners.nl

+31 (0)6 29 34 91 28