Levensloopregeling binnenkort ten einde

Levensloopregeling binnenkort ten einde

30/9/2021

De levensloopregeling was bedoeld om te sparen voor inkomen gedurende een periode van onbetaald verlof bij de werkgever. Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling al niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor bestaande deelnemers geldt overgangsrecht. Dit overgangsrecht eindigt echter definitief per 31 december 2021. Onder dit overgangsrecht kan er nog belastingvrij gespaard worden tot uiterlijk 31 oktober 2021. Of tot een eerdere datum waarop de AOW-leeftijd bereikt wordt of het ouderdomspensioen of prepensioen ingaat.

Indien de deelnemer aan de levensloopregeling op 1 november 2021 nog een levenslooptegoed bij de levensloopinstelling (bank, verzekeraar of beleggingsinstelling) heeft, dan zal deze instelling dit tegoed eind 2021 uitkeren. Voor de belastingheffing wordt voor iedereen dezelfde uitkeringsdatum gehanteerd, namelijk 1 november 2021.

Het levensloopsaldo op de rekening op 1 november 2021, inclusief de opgebouwde maar nog niet bijgeschreven rente, is dan belast. De uitvoerder van een levenslooprekening moet over dit saldo loonheffing inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Als het saldo minder bedraagt dan € 68.508 wordt er 37,10% ingehouden op het gehele saldo. Is het saldo hoger dan wordt er 49,50% ingehouden. Over het bedrag na loonheffing kunt u vrij beschikken. Vanaf 2022 telt het mee als bezitting voor de vermogensrendementsheffing van box 3.

Het fiscaal neutraal omzetten (dus zonder heffing) van een tegoed op een levenslooprekening naar een pensioen is zeer complex. Aan deze omzetting wordt namelijk de fiscale voorwaarde gesteld dat er in het verleden minder pensioen is opgebouwd dan nu fiscaal maximaal mogelijk is (inhaalruimte). Het bepalen van die inhaalruimte is een complexe berekening met een grote kans dat de uitkomst is dat er geen of weinig fiscale ruimte is voor de omzetting van het levenslooptegoed naar pensioen. Daarnaast geldt nog de aanvullende (niet fiscale) voorwaarde dat in de pensioenregeling moet staan dat de deelnemer mag bijstorten voor de opbouw van extra pensioen.

Het tegoed van de levensloop rekening kan niet rechtstreeks worden omgezet naar een lijfrente. Het tegoed kan wel gebruikt worden om de zogenaamde lijfrente jaar- en/of reserveringsruimte te vullen. Het bijstorten van extra pensioen kan overigens weer leiden tot een correctie van de lijfrentepremieaftrek in het verleden. Dat leidt dan tot extra belastingheffing.

De aanwending van het levensloopsaldo naar pensioen of lijfrente zonder fiscale heffing is dus een complex vraagstuk waarbij berekening van het pensioentekort vereist is en bekeken moet worden of de pensioenregeling extra stortingen mogelijk maakt en of er verder geen extra fiscale heffingen van toepassing zijn. Ook kunnen er bij uitkering van het levenslooptegoed nog gevolgen zijn voor andere inkomensafhankelijke regelingen zoals bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag. Het inschakelen van Montae & Partners voor nader advies is hierbij dan ook zeker aan te raden. Neem contact op met uw vaste adviseur van Montae & Partners of met Kees Beishuizen.