Levenslooptegoed onbelast omzetten in verlofsparen is niet mogelijk

Levenslooptegoed onbelast omzetten in verlofsparen is niet mogelijk

13/1/2021

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft op 21 december 2020 een nieuwe V&A 20-011 gepubliceerd waarin wordt aangegeven dat het niet mogelijk is om het nog niet gebruikte levenslooptegoed zonder belastingheffing om te zetten in een aanspraak op (spaar)verlof. Het omzetten van de levensloopverlofaanspraak in een aanspraak op extra verlof wordt op dat moment geheel tot het loon gerekend, en leidt tot heffing.

Op 1 januari 2012 is de fiscale levensloopregeling komen te vervallen. Voor werknemers die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak hadden, waarvan de waarde in het economische verkeer op die datum € 3.000 of meer bedroeg geldt tot 1 januari 2022 overgangsrecht. Tot en met 31 oktober 2021 kan er nog gebruik worden gemaakt van de levensloopregeling via de (ex-)werkgever of kan een levensloopregelingaanspraak worden omgezet in een pensioenregelingaanspraak volgens de wettelijke regels.

Wordt op 1 november 2021 een levensloopaanspraak niet gebruikt, dan wordt de waarde in het economische verkeer van deze aanspraak op dat moment in beginsel als loon uit tegenwoordige dan wel vroegere dienstbetrekking in de loonheffing betrokken (fictief genietingsmoment).

Bron: Belastingdienstpensioensite, Centraal Aanspreekpunt Pensioenen V&A 20-011

Meer van deze artikelen lezen?