Moeten pensioenfondsen door het nieuwe pensioenstelsel naar een nieuw bestuursmodel

Moeten pensioenfondsen door het nieuwe pensioenstelsel naar een nieuw bestuursmodel

14/7/2021

Pensioenfondsen met traditionele paritair georganiseerde besturen staan voor de vraag of zij hun bestuursmodel moeten veranderen naar bijvoorbeeld het omgekeerd gemengd bestuursmodel (OGM).

Het grootste verschil tussen beide bestuursmodellen is dat het paritaire bestuursmodel uit parttime bestuurders bestaat en het OGM ook uit fulltime bestuurders. In het OGM zou het bestuur door de fulltime bestuurders meer slag- en daadkrachtiger zijn, wat praktisch kan zijn gezien het aantal onderwerpen dat extra aandacht vraagt: niet alleen het pensioenakkoord, maar ook bijvoorbeeld verantwoord beleggen, risicomanagement en intensiever toezicht.

Volgens onze collega Margriet Adema, Senior Partner bij Montae & Partners, moeten fondsbesturen oppassen dat ze zich blindstaren op het te hanteren model en te weinig aandacht hebben voor de vraag waar ze als fonds en als bestuur naartoe willen, en wat dat betekent voor de werkwijze. Zij ziet dat besturen kiezen voor het OGM omdat de paritaire partijen daar vooral inzetten op strategie en stakeholdermanagement, maar geeft aan dat er ook andere manieren zijn om een paritair bestuur professioneler te laten werken. Bijvoorbeeld door onafhankelijke experts in besturen te benoemen of door het inrichten of uitbreiden van een eigen bestuursbureau.

Bron: Pensioen Pro, 12 juli 2021