Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen zoomt in op deelnemersvertrouwen

Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen zoomt in op deelnemersvertrouwen

7/1/20

In haar rapport over 2019 zet de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen het eerste thema van de Code Pensioenfondsen ‘vertrouwen waarmaken’ centraal. De Monitoringcommissie heeft onderzoek laten verrichten onder deelnemers naar het vertrouwen in pensioenfondsen en het stelsel. Gebleken is dat 20 tot 25% van de mensen die tegen hun pensioen aanzitten zich zorgen maken over hun financiële toekomst.

Ook onderzocht de Monitoringcommissie in hoeverre deelnemers weten of hun pensioenfonds aan de Code voldoet. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste deelnemers zeggen niet te weten hoe hun pensioenfonds op een bepaalde norm presteert. Alleen op de norm ’het bestuur zorgt ervoor dat ik goed word geïnformeerd’ wordt vaker positief gescoord (38%) dan dat wordt aangegeven dat onbekend (28%) is hoe het fonds hierop presteert. Aan de norm ‘minstens één man en één vrouw in het bestuur’ hechten deelnemers het minst belang. Het belangrijkst vinden zij de norm ‘let op de risico’s bij beleggen’.

De koepelorganisatie van pensioenfondsen, De Pensioenfederatie, heeft in een reactie op het rapport laten weten blij te zijn dat de diversiteit in pensioenfondsbesturen is toegenomen: eind 2018 had 72% (2017: 64%) van de pensioenfondsen ten minste één vrouw en eind 2018 had 45% (2017: 38%) van de pensioenfondsen ten minste één jongere in het bestuur opgenomen. Eind 2018 voldoen 77 pensioenfondsen aan beide normen uit de Code. De Pensioenfederatie zal dan ook in 2020 aandacht blijven geven aan dit thema.

Verder dankt de koepelorganisatie de Monitoringcommissie voor haar aanbevelingen, die zich o.a. richten op het meer uniform rapporteren over resultaten, het onderzoeken wat deelnemers belangrijk vinden en het verbeteren van communicatie daarover met deelnemers. Een kwetsbare groep waar de Monitoringcommissie op wijst, is de groep bijna gepensioneerden met een praktijkopleiding die informatie mist en een laag vertrouwen heeft. Specifieke communicatiemiddelen zijn van belang. De inbreng van de Pensioenfederatie voor de evaluatie Wet pensioencommunicatie richt zich hier ook op; meer ruimte voor het op maat ontwikkelen van communicatiemiddelen voor groepen deelnemers met specifieke kenmerken en informatiebehoefte.

Bron: Pensioenfederatie

DownloadTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact