Nalevingsrapportage 2019 Code Pensioenfondsen

Nalevingsrapportage 2019 Code Pensioenfondsen

22/12/20

De naleving van de Code Pensioenfondsen wordt jaarlijks onderzocht door een onafhankelijke commissie, de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen. De algemene conclusie over 2019 is dat de naleving hoog is en de diversiteit binnen pensioenfondsbesturen gestaag toeneemt.

De Nalevingsrapportage 2019 vindt u hier. De Monitoringcommissie heeft in 2020 vooral gekeken naar de voortgang van de naleving sinds 2014, het jaar dat de Code Pensioenfondsen voor het eerst van toepassing was. Het nalevingspercentage lag destijds al hoog met 94% en is nu verder gestegen naar 98,5%. De commissie waarschuwt dat dit geen reden is om te verslappen omdat de normen nog niet overal gehaald worden. Zo blijft een grotere diversiteit binnen de fondsorganen een belangrijk aandachtspunt. De commissie beveelt verder onder meer aan om bij het vaststellen van het communicatiebeleid door de ogen van de deelnemer te kijken. Ook beveelt de commissie aan het belang van bestuurlijke zelfevaluatie te onderkennen.

Bron: Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact