Netspar-artikel over relevante waarden en voorkeuren bij pensioenkeuzes

Netspar-artikel over relevante waarden en voorkeuren bij pensioenkeuzes

23/5/2023

Bij Netspar loopt een onderzoeksproject naar de effectiviteit van bestaande interactieve, online-keuzehulpmiddelen voor deelnemers aan een pensioenregeling. Als onderdeel van dit project heeft Jelle Strikwerda, promovendus aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan Netspar, een artikel gepubliceerd. Volgens dit artikel kunnen deelnemers beter worden begeleid bij het maken van keuzes als de informatie over die keuzes wordt vormgegeven volgens de principes van de ‘fuzzy-trace’ theorie. Kern van deze theorie is dat cijfers niet onbelangrijk zijn bij het maken van keuzes, maar dat cijfers betekenisloos zijn zonder context. Met andere woorden, deelnemers hebben niet alleen behoefte aan inzicht in exacte bedragen behorende bij de keuzes die ze kunnen maken, maar ook aan bewustwording van de waarden en voorkeuren die relevant (kunnen) zijn voor het maken van keuzes. In het medische domein heeft de fuzzy-trace theorie zich reeds bewezen.    

Om inzicht te krijgen in de waarden en voorkeuren die deelnemers in hun overwegingen meenemen, zijn interviews gehouden met vijf pensioenadviseurs, twee onafhankelijke adviseurs en 39 pensioendeelnemers. Uit de interviews kwamen drie kernfactoren naar voren die ten grondslag liggen aan de verschillende keuzes: levensverwachting, voldoende middelen en welzijn. Het artikel beschrijft verder dat deelnemers bewuster gemaakt kunnen worden van de overwegingen die relevant zijn voor het maken van een keuze door bijvoorbeeld waardeverhelderingsmethoden te hanteren of testimonials in te zetten met verhalende voorbeelden van andermans ervaringen.

Bron: Netspar, mei 2023.

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.