Nieuw kostenkader AFM

Nieuw kostenkader AFM

29/9/20

De minister van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het nieuwe kostenkader van de AFM voor de periode 2021-2024. Met het kostenkader 2021-2024 wordt de AFM in staat gesteld om nieuwe toezichtstaken adequaat op te pakken en haar datagedreven toezicht verder te versterken. Het kostenkader biedt inzicht in de hoogte van de toezichtkosten en de ontwikkeling daarvan. Naast besparingen is in het nieuwe kostenkader ook weer een taakstelling opgenomen. De taakstelling heeft als doel de AFM te prikkelen om efficiencywinsten te behalen en draagt daarmee bij aan de doelmatigheid van de AFM. Met het kostenkader worden de uitgangspunten van doelmatigheid, soberheid en bestuurlijke rust geborgd.

De Pensioenfederatie heeft kritische kanttekeningen bij de opwaartse druk op de toezichtskosten geplaatst. Zij wijzen er op dat de kostenstijging volledig voor rekening van de financiële sector komt. Een herintroductie van de overheidsbijdrage zou volgens hen een extra prikkel geven om de kosten lager te houden. Tevens merken zij op dat het vreemd is dat een ‘post onvoorzien’ in het kostenkader oploopt. In hoeverre is er sprake van onvoorziene ontwikkelingen als al voorzien wordt dat deze kosten oplopen.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/18/aanbiedingsbrief-kostenkader-2021-2024-afm

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact