Nog steeds vragen over mogelijkheid tot hervorming van Nederlands pensioenstelsel

Nog steeds vragen over mogelijkheid tot hervorming van Nederlands pensioenstelsel

13/10/2021

Prof. Hans van Meerten en mr. Jorik van Zanden stellen dat de haalbaarheid van de geplande omvorming van het Nederlandse pensioenstelsel van defined benefit pension schemes (DB) met gegarandeerde uitkomsten naar defined contribution (DC) pensioenregelingen nog helemaal niet zeker is.

Ze stellen dat de Nederlandse beleidsmakers het potentieel problematische karakter van pensioenrechten lijken te onderschatten, omdat een aantal fundamentele juridische vragen onbeantwoord zijn gebleven. Een van de belangrijkste vragen gaat over pensioenaanspraken als eigendomsrecht. De schrijvers stellen dat de gegarandeerde rendementen van DB-pensioenfondsen naar Europees recht als "pensioenrechten" worden beschouwd en dat de vervanging van deze garanties door marktconforme beleggingsrendementen kan worden beschouwd als een schending van eigendomsrechten. Dit kan ertoe leiden dat gepensioneerden rechtszaken aanspannen die de overgang kunnen belemmeren.

Bron: Universiteit Utrecht (uu.nl), 4 oktober 2021