Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) dekt óók pensioenpremie

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) dekt óók pensioenpremie

7/4/20

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet besloten om vanwege de coronacrisis uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel van deze maatregelen is om naast de gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden (i.c. maart, april en mei 2020) een tegemoetkoming vragen. Deze tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonkosten en is afhankelijk van het omzetverlies. Tot op heden was nog niet duidelijk wat precies onder loonkosten werd verstaan. Inmiddels is hier meer duidelijkheid over gegeven. De basis is het sv-loon zoals bekend bij het UWV. Voor de loonkosten in de zin van NOW wordt bij het sv-loon forfaitair 30% opgeteld voor werkgeverslasten, zoals vakantiegeld, premie zorgverzekeringswet, pensioenpremie en werkgeverspremies. De pensioenpremie (werkgevers- of werknemersdeel) maakt geen onderdeel uit van het sv-loon. Dat betekent dat de aanname is dat de 30%-opslag ook de gehele pensioenpremie dekt. De werkelijke werkgeverslasten verschillen echter afhankelijk van werkgever, sector en afgesproken hoogte van de pensioenpremie en kunnen meer of minder bedragen dan het percentage van 30%.

Het UWV voert de NOW uit. Vanaf 6 april kunnen ondernemers aanvragen indienen bij het UWV. Uitbetaling van de voorschotten aan de werkgevers duurt dan 2 tot 4 weken. Verschillende pensioenfondsen hebben werkgevers uitstel van premiebetaling verleend (maximaal 2 maanden).

Bron:  Ministerie van Sociale Zaken

Lees hier het volledige artikelTerug naar Nieuwsoverzicht

Kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter.
Contact