Nota naar aanleiding van het Verslag en Nota van wijziging bij wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

Nota naar aanleiding van het Verslag en Nota van wijziging bij wetsvoorstel aanpassing regeling waardeoverdracht en afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente

10/5/2022

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 2 mei 2022 de Tweede Kamer geïnformeerd over het wetsvoorstel van aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente. De minister heeft de Nota naar aanleiding van het Verslag, een Nota van wijziging en een Beslisnota aangeboden. In de Nota naar aanleiding van het verslag beantwoordt de minister vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het wetsvoorstel. Met de Nota van wijziging worden een aantal redactionele aanpassingen gedaan. In de beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Bron: Rijksoverheid.nl, 2 mei 2022

Door op “Accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketingactiviteiten. Bekijk onze Privacy Policy en Cookie Beleid voor meer informatie.